BY CPK

HSR in 3Seas

W KIERUNKU WIĘKSZEJ INTEGRACJI, WZROSTU GOSPODARCZEGO I ODPORNOŚCI EUROPY

WARSZAWA, POLSKA
CLOSE

O CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to spółka celowa Skarbu Państwa, której powierzono zadanie zaprojektowania i realizacji jednego z największych i najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie. CPK zintegruje transport lotniczy i kolejowy na niespotykanym do tej pory poziomie. Celem Programu CPK jest stworzenie multimodalnego hubu transportowego składającego się z nowego lotniska zastępującego lotnisko Chopina oraz nowej sieci prawie 2000 km linii kolejowych, z których większość ukończona będzie w standardzie Kolei Dużych Prędkości. Dzięki Programowi CPK polski system transportowy zajmie miejsce w europejskiej czołówce przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczeniu wykluczenia transportowego. Po ukończeniu Programu czas podróży pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami będzie wynosił nie więcej niż 2,5 godziny. Sieć KDP zbudowana w ramach Programu CPK połączy polski system transportowy z krajami sąsiednimi dzięki transgranicznym połączeniom z projektami takimi jak Rail Baltica czy czeski system KDP. Razem z pozostałymi programami KDP w regionie Trójmorza umożliwi to stworzenie gęstej i interoperacyjnej sieci Kolei Dużych Prędkości. Pierwsze budowlane prace przygotowawcze w ramach Programu CPK rozpoczną się w 2023 r.

Pobierz materiały z kongresu

Pobierz


Transmisja z kongresu

Oglądaj

O RDD

Celem międzynarodowego kongresu Railway Direction Days 2023 (RDD 2023) będzie podkreślenie korzyści płynących z budowy nowoczesnego, zrównoważonego, odpornego i zintegrowanego systemu transportowego w regionie Trójmorza. Koleje Dużych Prędkości (KDP) mają do odegrania kluczową rolę w tym procesie zapewniając lepsze połączenia infrastrukturalne oraz wzmacniając wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i odporność regionu.

Kongres RDD 2023 jest organizowany przez  Centralny Port Komunikacyjny będący spółką celową Skarbu Państwa, której powierzono zadanie zaprojektowania i realizacji jednego z największych i najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w Europie. Poza nowym lotniskiem hubowym dla Polski, Program CPK obejmuje budowę prawie 2000 km nowych linii kolejowych w większości w standardzie KDP.

Ta nowa sieć KDP wraz z pozostałymi ambitnymi projektami w regionie jak Rail Baltica czy KDP V4 stworzy w przyszłości kręgosłup komunikacyjny unijnego systemy transportowego wnosząc kluczowy wkład w realizację sieci TEN-T oraz celów Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności UE. Odbudowa i modernizacja sieci kolejowej, w tym budowa systemu KDP jest także istotnym elementem ukraińskich planów powojennej rekonstrukcji kraju. W tym kontekście należy pamiętać o przedstawionej przez KE w lipcu br. propozycji rozszerzenia Europejskich Korytarzy Transportowych na Ukrainę, której celem jest m.in. połączenie krajów UE i ukraińskich portów czarnomorskich.

O raporcie KDP w regionie Trójmorza (HSR in 3Seas) przygotowanym przez Steer

Raport HSR in 3Seas (KDP w regionie Trójmorza) przygotowane przez renomowaną firmę konsultingową Steer Group będzie zawierać przegląd projektów infrastrukturalnych w zakresie kolei dużych prędkości (KDP) w regionie Trójmorza w perspektywie do 2030 roku. Przyjmując perspektywę całości sieci kolejowej analizie poddane zostaną korzyści i koszty ekonomiczne i środowiskowe rozwoju KDP w regionie Trójmorza. Uwzględnione zostaną również korzyści związane ze wzrostem bezpieczeństwa i odporności dzięki powstaniu gęstej, interoperacyjnej sieci KDP w regionie.

Analiza Steer będzie wsparciem rozwoju kolei dużych prędkości w krajach UE należących do Inicjatywy Trójmorza. Raport w szczególności skupi się na projektach KDP w Polsce, Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Rumunii i Słowacji. Uwzględniony zostanie również możliwy ukraiński wymiar rozwoju KDP oraz powiązania infrastrukturalne tego kraju z UE.

Raport poruszy następujące aspekty: skrócenie czasu podróży, zmiany w poziomie usług, w tym wzrost częstotliwości kursowania i popytu na kolej, przesunięcie transportu z lotniczego i drogowego na kolej, jak również koszty inwestycji i eksploatacji systemu.

49 PRELEGENCI
9 PANELE
2 DNI
1 MIEJSCE

NASI PRELEGENCI

płk Todd Allison21st Theater Sustainment Command
Andrzej BittelSekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Transportowemu, Ministerstwo Infrastruktury RP
Michał BaranowskiManaging Director of GMF East, Senior Fellow & Director of the Warsaw Office
Václav BernardWiceminister Transportu Republiki Czeskiej
Mark BrzezinskiAmbasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
Ricardo CampoProgram Director, CEDEX
Radek ČechDyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i UE, Správa železnic
Ignas DegutisCFO, RB Rail AS
Agnis DriksnaPrezes Zarządu RB Rail AS
Adrian Foghis Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Rumunii
Prof. Krzysztof GalosInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Maciej GładygaDyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Monika HeimingDyrektor wykonawcza stowarzyszenia EIM
Marcin HorałaPełnomocnik Rządu RP ds. CPK
Javier Ibáñez de Yrigoyen Senior Programme Manager at Europe's Rail Joint Undertaking
Paweł JabłońskiPodsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Michał JasiakZastępca Dyrektora ds. Analiz, Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego, CPK
dr Jacek KonopWiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PESA Bydgoszcz S.A.
Generał brygady Tomasz K. KowalikZastępca Szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód
Marek KleszczewskiCzłonek Zarządu, PKP Energetyka
Daniel LopourMarket Development Department-Railway Sector, EUSPA
Karen Letten Dyrektor, Steer Group
Sławomir MichalewskiWiceprezes zarządu ds. finansowych Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Łukasz MalinowskiDyrektor zarządzający pionu wydawnictw/ redaktor naczelny, Rynek Lotniczy
Florence Rousseau-DeltheilMarketing Manager TGVM, SNCF
Maciej OlekDyrektor Budownictwa Kolejowego, Budimex S.A.
Maciej PopowskiZastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej
Miroslav ProkicRailways Explained
Artur RudnickiDyrektor Biura JASPERS w Warszawie
Alain QuinetZastępca Prezesa (Economics, Strategy & Security), SNCF Réseau
Mark Sadler Bank Światowy
Volodymyr ShemayevDyrektor ds. projektów międzynarodowych, Koleje Ukraińskie
Marius SkuodisMinister Transportu i Komunikacji Litwy
Krystian SzczepańskiDyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, Narodowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Marita SzustakPrezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
Martin ŠvehlíkDyrektor (HSR Preparation Department) Správa železnic
Catherine TrautmannEuropejski koordynator korytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie
Mikołaj WildPrezes Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego
Aleksander WołowiecZastępca Dyrektora ds. Interesariuszy Kolejowych, Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego, CPK
Kamil WildeWiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK)
Rafał Zgorzelski Członek Zarządu PKP S.A.

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

NGO

AGENDA WYDARZENIA

18 stycznia 2023 


Więcej

Rejestracja uczestników

 

Przemówienie Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Minister Grażyny Ignaczak-Bandych, repezentującej Prezydenta RP Andrzeja Dudę

 

Przemówienie Podsekretarza Stanu Pawła Jabłońskiego, Pełnomocnika Rządu RP ds. Inicjatywy Trójmorza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 

Przemówienie Ambasadora Stanów Zjednoczonych, J.E. Pana Marka Brzezinskiego

 

Korzyści z rozwoju i integracji KDP w krajach UE należących do Inicjatywy Trójmorza – prezentacja raportu analitycznego przygotowanego przez Steer Group
Raport analizuje korzyści gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz związane z obronnością i odpornością płynące z budowy gęstej, interoperacyjnej sieci KDP pomiędzy krajami UE należącymi do Inicjatywy Trójmorza.

Prezentuje: Pełnomocnik Rządu RP ds. CPK Minister Marcin Horała

  

Panel otwierający: Rozwój sieci KDP jako impuls dla rozwoju gospodarczego krajów Inicjatywy Trójmorza
Panel będzie okazją do dyskusji wysokiego szczebla na temat potencjału KDP w stymulowaniu rozwoju gospodarczego krajów UE należących do Inicjatywy Trójmorza. Korzyści te będą analizowane w kontekście polityk UE wspierających rozwój KDP.

Paneliści:

 • Radek Čech, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i UE, Správa železnic
 • Agnis Driksna, Prezes Zarządu RB Rail AS
 • Artur Rudnicki, Dyrektor Biura JASPERS w Warszawie
 • Catherine Trautmann, Europejski koordynator korytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie
 • Mikołaj Wild, Prezes Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Moderator: Karen Letten, Dyrektor, Steer Group
 

Uroczyste podpisanie MoU na głównej scenie.

 

Przerwa kawowa
 

Znaczenie projektów kolejowych w regionie Trójmorza dla wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności na kryzysy UE i krajów sąsiednich
Dyskusja o roli nowych połączeń kolejowych, w tym KDP, w regionie Trójmorza dla mobilności wojskowej (military mobility) oraz wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności UE przez utworzenie alternatywnych szlaków transportowych na osi Północ-Południe.

Paneliści:

 • Pułkownik Todd Allison, 21st Theater Sustainment Command, Armia USA
 • Adrian Foghiş, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Rumunii
 • Generał brygady Tomasz K. Kowalik, Zastępca Szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód
 • Sławomir Michalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Marius Skuodis, Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej

Moderator: Michał Baranowski, Managing Director of GMF East, Senior Fellow & Director of the Warsaw Office
 

Przerwa obiadowa
 

Potencjał KDP w odbudowie Ukrainy

Rząd Ukrainy dostrzega w KDP ważny element procesu powojennej odbudowy i modernizacji ukraińskiej infrastruktury kolejowej. Tematem panelu będzie wkład jaki koleje dużych prędkości mogą wnieść w integrację transportową Ukrainy z UE oraz korzyści społeczno-ekonomiczne dla Ukrainy wynikające z ich rozwoju.

Paneliści:

 • Mikołaj Wild, Prezes Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego
 • Vasyl Shkurakov, Pierwszy Wiceminister Infrastruktury Ukrainy
 • Maciej Popowski, Zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej
 • Volodymyr Shemayev, Dyrektor ds. projektów międzynarodowych, Koleje Ukraińskie
 • Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Moderator: Marc Sadler, Program Leader for Sustainable Development and Infrastructure for Europe at the World Bank
 

KDP jako środek do budowy zrównoważonego systemu transportu
Zdaniem Komisji Europejskiej rozwój KDP jest jednym z głównych narzędzi służących dekarbonizacji sektora transportu. Koleje uznawane są za jeden z najbardziej ekologicznych i zrównoważonych środków transportu niwelujących wykluczenie transportowe i budujących spójność społeczną. Motywem przewodnim dyskusji będzie wkład jaki rozwój KDP może wnieść w utworzenie zrównoważonego systemu transportowego w regionie Trójmorza.

Paneliści:

 • Václav Bernard, Wiceminister Transportu Republiki Czeskiej
 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Transportowemu, Ministerstwo Infrastruktury RP
 • Prof. Krzysztof Galos, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
 • Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, Narodowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
 • Alain Quinet, Zastępca Prezesa (Economics, Strategy & Security), SNCF Réseau
 • Javier Ibáñez de Yrigoyen, Senior Programme Manager, Europe’s Rail Joint Undertaking

Moderator: Monika Heiming, Dyrektor wykonawcza, EIM
 

Zakończenie 1 dnia Kongresu RDD 2023

 

19 stycznia 2023


Więcej

Rejestracja uczestników

 

Przemówienie powitalne

 

Zakres i procesy inwestycyjne KDP
Podczas panelu przedstawione zostaną projekty KDP w regionie (cele, podejście, zakres) oraz innowacje zastosowane podczas ich przygotowania. Dyskusja będzie dotyczyła głównych założeń poszczególnych programów, planowanych funkcji linii kolejowych, najważniejszych parametrów technicznych oraz rezultatów spodziewanych po zakończeniu prac. Omówione zostaną także najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych w celu zapewnienia ich jakości i terminowości (poruszone zostaną np. kwestie BIM / EDMS oraz zespołów zintegrowanych). Panel obejmie także dyskusję nad aspektami finansowymi projektów oraz strategią wyboru wykonawców.

Paneliści:

 • Márton Spohn, Kierownik Działu, Railway Infrastructure Development Department – Ministerstwo Budownictwa i Transportu, Węgry
 • Ignas Degutis, CFO, RB Rail AS
 • Aleksander Wołowiec, Zastępca Dyrektora ds. Interesariuszy Kolejowych, Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego, CPK
 • Martin Švehlík, Dyrektor (HSR Preparation Department) Správa železnic
 • Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK)

  Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 

Przerwa kawowa

 

Czynniki biznesowe KDP
Dyskusja na temat kierunków rozwoju kolei z perspektywy biznesowej. Przedstawiciele rynku poruszą takie tematy jak skala inwestycji kolejowych w regionie Trójmorza, perspektywy ich realizacji, najnowsze rozwiązania i trendy w branży. Poruszone zostaną także kwestie potencjału produkcyjnego w regionie w zakresie m.in. taboru kolejowego, wyposażenia i testowania oraz możliwości zmian w otoczeniu prawnym w celu usprawnienia inwestycji.

Paneliści

 • Pablo Ramos, Account Director,INECO
 • Maciej Olek, Członek Zarządu, Budimex S.A.
 • Marek Kleszczewski, Członek Zarządu, PKP Energetyka
 • Olivier Piron, Head of Rolling Stock and Fixed Installations Unit, the European Union Agency for Railways
 • Marita Szustak, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Moderator: Ian Horseman Sewell, Vice President, UK & Europe, CPCS

 

Przerwa obiadowa

 

KDP – perspektywa pasażera

Panel spróbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, jak uwzględnić potrzeby pasażera w inwestycjach z zakresu KDP. Spojrzymy na pasażera jako na klienta, któremu należy dostarczyć wygodną, atrakcyjną i konkurencyjną wobec innych środków transportu alternatywę w postaci kolei. Podkreślona zostanie rola węzłów przesiadkowych wchodzących w skład sieci KDP, które nie są jedynie punktami dostępu do usług transportu pasażerskiego, ale stanowią także rewolucję w sposobie funkcjonowania terenów zurbanizowanych. Omówione zostaną rozwiązania taborowe służące zapewnieniu komfortu, jakości usług i bezpieczeństwa pasażerów, a także zagadnienia związane z organizacją transportu, rozkładem jazdy i integracją z transportem lokalnym. Podkreślona zostanie rola rozkładu jazdy jako kluczowego elementu kształtującego decyzje pasażerów i wyznaczającego zapotrzebowanie na infrastrukturę. Poruszymy także kwestię podejścia przewoźników kolejowych do projektowania usług.

Paneliści:

 • Michał Jasiak, Zastępca Dyrektora ds. Analiz, Biuro Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego, CPK
 • Florence Rousseau-Deltheil, Marketing Manager TGVM, SNCF
 • Martin Švehlík, Dyrektor (HSR Preparation Department) Správa železnic
 • dr Jacek Konop, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PESA Bydgoszcz S.A.)

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający pionu wydawnictw/ redaktor naczelny, Rynek Lotniczy

 

Przerwa kawowa

 

IV. Innowacje zmieniające kolej
Panel zamykający poświęcony będzie postępowi technologicznemu i związanym z nim możliwościom. Głównym celem dyskusji jest identyfikacja czynników napędzających rozwój kolei. Poruszone zostaną kwestie zasilania kolei wodorem, technologii hyperloop, 5G oraz big data. Celem dyskusji będzie także zidentyfikowanie graczy w regionie, którzy mogliby zaangażować się w projekty Inicjatywy Trójmorza.

Paneliści:

 • Martyna Abendrot-Miłuńska, PTV Group
 • Janusz Kućmin, Nevomo
 • Daniel Lopour, Market Development Department-Railway Sector, EUSPA
 • dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa
 • Ricardo Campo, Dyrektor Programowy, CEDEX

Moderator: Miroslav Prokic, Railways Explained

 

Zakończenie konferencji

 

MIEJSCE KONGRESU

Renaissance Warsaw
Airport Hotel

Żwirki i Wigury 1H,
00-906 Warszawa

KONTAKT

[email protected]